Clipadora x ferramenta de clipping – 2 lados da mesma moeda